วิธีตั้งค่า Out Of Office บน Office 365

อย่าลืมตั้งค่า  Out Of Office เมื่อลาหยุด Out Of Office คือความสามารถอย่างหนึ่งของระบบอีเมล ที่ใช้กรณีเราหยุดทำงาน หรือไปทำงานต่างประเทศ เป็นวิธีการตอบอีเมลแบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เราจะต้องไปกำหนดในโปรแกรมรับส่งเมล เขียนข้อความที่ต้องการ จากนั้น ถ้ามีใครส่งเมลมาหาเรา ก็จะได้รับอีเมลตอบกลับแบบอัตโนม้ติตามข้อความที่เราเขียนไว้  โดยปกติระบบอีเมลทุกระบบ จะสามารถตั้งค่าตอบกลับแบบนี้ได้ บางระบบอาจเรียก Auto-Reply 

Read more