Extension Tube คืออะไร

ทำความรู้จัก Extension Tube อุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งสำหรับนักถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล SLR ตัวอุปกรณ์จะมีลักษณะเป็นท่อเลนส์ Extension Tube (แต่ไม่มีเลนส์) จะใช้สำหรับการถ่ายภาพมาโคร (macro) หรือภาพในระยะใกล้ๆ เรียกว่าช่วยทำให้กล้องดิจิตอล SLR ของเรา สามารถถ่ายภาพมาโครได้ดีขึ้น แทนการซื้อเลนส์มาโครจริงๆ มาใช้งาน อีกหนึ่งทางเลือกในการถ่ายภาพของคนมีงบประมาณจำกัด

Read more