รู้จักยัง Internet, Intranet และ Extranet

3 ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Internet, Intranet และ Extranet เป็นการประเภทของเครือข่ายแบ่งตามระดับความปลอดภัยของข้อมูล แต่ละประเภทก็มีระดับการเข้าถึงข้อมูลแตกต่างกันออกไป แล้วคุณทราบหรือว่า ทั้ง  Internet, Intranet และ Extranet นั้น มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร นอกจากนี้การนำไปใช้ก็ยังแตกต่างกันอีกด้วย บทความนี้จะมาแนะนำประเภทของเครือข่ายทั้งสามประเภทนี้ให้รู้จักกันอย่างถ่องแท้กันไปเลย

Read more