Windows 7 บูตแล้วบูตอีก ไม่ยอมหยุด

ช่วยด้วย Windows 7 เข้าไม่ได้ จู่ๆ Windows 7 ก็ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ปกติ บูตเครื่องอยู่ตลอดเวลา อาการนี้อาจมีจากหลายสาเหต แต่สาเหตหนึ่งที่มักพบก็คือ การที่เรามีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมโดยเฉพาะ การ์ดจอ ซึ่งปกติเราจะต้องติดตั้ง Driver ให้ถูกต้อง อาจเป็นเพราะ Driver ของอุปกรณ์นั้นๆ ไม่รองรับ Windows 7 หรือเราเลือกไม่ถูกเวอร์ชั่น ดังนั้น วิธีแก้ไขก็คือ จะทำอย่างไรให้เข้าหน้าเครื่องคอมฯ หยุดบูตเสียก่อน

Read more