ทิป ดาวน์โหลดข้อมูล Facebook มาเก็บไว้

สำรองข้อมูลที่บันทึกไว้บน Facebook ก่อนหาย อะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้เสมอกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ วันดี คืนดีบัญชี Facebook อาจถูกแฮ็กก็เป็นได้ ดังนั้น ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเก็บข้อมูลต่างๆ ที่เก็บบน Facebook มาไว้บนคอมพิวเตอร์ของเราเอง วันนี้ ทาง Facebook ได้เตรียมเครื่องมือให้เราได้ทำการ download ไว้แล้ว

Read more