แปลงไฟล์เป็น NTFS ปลอดภัยกว่า

วิธีแปลงดิสก์ของเราจาก FAT/FA32 มาเป็น NTFS บทความที่ผ่านมา ได้เคยบอกถึงประโยชน์ของไฟล์ระบบประเภทต่างๆ ที่มีการกำหนดในดิสก์ (Hard disk) ว่ามีคุณสมบัติอย่างไร และเป็นที่ทราบและเข้าใจกันดีว่า ไฟล์ระบบปัจจุบันส่วนใหญ่เป็น NTFS ดังนั้น ถ้าคอมพิวเตอร์ของเราหรือดิสก์ของเรา ยังเป็นระบบ FAT/FAT32 อยู่ 

Read more