108 ฟอร์แมตไฟล์ประเภทรูปภาพ

เรียนรู้ไฟล์ประเภทรูปภาพ โลกนี้ไม่มีมีแค่ไฟล์รูปภาพประเภท JPEG น่ะครับ จริงๆ แล้วมีมากมายก่ายกอง เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ไฟล์ BMP, GIF, PNG, TIFF และ PSD เป็นต้น แต่ละไฟล์ก็มีคุณสมบัติต่างกัน แต่การใช้งานไม่ต่างกันมากนัก เพราะส่วนใหญ่ เป็นไฟล์รูปภาพ บทความนี้ จะมาแนะนำไฟล์รูปภาพอื่นๆ  ที่ควรรู้จัก อย่างน้อยเวลาไปพบเจอที่ไหน จะได้เข้าใจ และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกวิธี

Read more

ทิปแอบดูนามสกุลของไฟล์

ไฟล์ทุกไฟล์บนคอมพิวเตอร์ต้องมีนามสกุล นามสกุลไฟล์ (File Type) คือ ตัวบ่งบอกว่าไฟล์เหล่านี้เป็นไฟล์ประเภทอะไร และสามารถใช้โปรแกรมอะไรในการเปิด หากเราลองสังเกตให้ดีๆ เวลาเราเปิดไฟล์รูปภาพ เราจะพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องก็เปิดดูไฟล์ด้วยโปรแกรมต่างกัน  ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอาจเปิดด้วยโปรแกรม  Photo Gallery คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง อาจเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เป็นต้น

Read more