ทิปแอบดูนามสกุลของไฟล์

ไฟล์ทุกไฟล์บนคอมพิวเตอร์ต้องมีนามสกุล นามสกุลไฟล์ (File Type) คือ ตัวบ่งบอกว่าไฟล์เหล่านี้เป็นไฟล์ประเภทอะไร และสามารถใช้โปรแกรมอะไรในการเปิด หากเราลองสังเกตให้ดีๆ เวลาเราเปิดไฟล์รูปภาพ เราจะพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องก็เปิดดูไฟล์ด้วยโปรแกรมต่างกัน  ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอาจเปิดด้วยโปรแกรม  Photo Gallery คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง อาจเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เป็นต้น

Read more