Airplane Mode มีดี ที่คุณอาจคาดไม่ถึง

ทำความรู้จัก Airplane Mode Airplane Mode หรือบางค่ายอาจเรียก Flight Mode  เป็นคำสั่งในการปิดการสื่อสารสัญญาณไร้สายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณโทรศัพท์ 2G/3G/4G รวมทั้งสัญญาณ Wi-Fi / Bluetooth และอื่นๆ ที่เป็นสัญญาณไร้สาย เรียกว่า ปุ่มเดียวปิดได้ทุกสัญญาณเลยทีเดียว ปกติ

Read more