พื้นฐาน HTML ตอน ตกแต่งตัวอักษร

การตกแต่งข้อความบนหน้าเว็บเพจของเรา สามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดขนาดของตัวอักษร ให้เล็กใหญ่ต่างกัน การใส่สีให้กับตัวอักษร การทำตัวอักษรเอียง การทำตัวอักษรหนา หรือแม้กระทั่งการขีดเส้นใต้ให้กับตัวอักษรหรือข้อความที่เราต้องการ บทความนีจะมาแนะนำการตกแต่งข้อความ หรือตัวอักษรในหลากหลายวิธี ด้วยภาษา HTML ?โดยตรง

Read more