เคล็ดลับการคำนวณบน Microsoft Excel

บวก ลบ คุณ หาร เรื่องง่ายๆ สำหรับผู้ใช้งาน Microsoft Excel สิ่งหนึ่งที่คุณควรทราบและใช้งานเป็น นั่นคือ การสั่งให้ Excel คำนวณตัวเลขที่เราต้องการ เพราะถือว่าเป็นพื้นฐานอย่างมากสำหรับการใช้งาน ดังนั้น บทความนี้จะมาแนะนำพื้นฐานของการคำนวณตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมทั้งแนะนำทิปในการแก้ไขสูตรในการคำนวณ และถ้าคุณเข้าใจ คุณจะสามารถใช้งาน Microsoft

Read more