มหัศจรรย์ปุ่ม F1 บน Windows

อยากเก่งคอมฯ ต้องทำอย่างไร คนใช้คอมพิวเตอร์จำนวนมาก เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง บางคนก็ให้เพื่อนหรือคนรู้จักสอนให้  และคนกลุ่มน้อยที่มักจะหาหนังสือคอมพิวเตอร์มาอ่านและปฏิบัติตาม การจะใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เก่ง ส่วนตัวแล้วชอบที่จะศึกษาและอ่านหนังสือ เนื่องจากหนังสือหรือคู่มือมักจะเทคนิคการใช้งานสอดแทรกเสนอ ซึ่งทำให้เราสามารถทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่า

Read more