ทำความรู้จักฟังก์ชั่นบน Microsoft Excel

ทำความรู้จักฟังก์ชั่นบน Microsoft Excel ฟังก์ชั่น (Function) บนโปรแกรม Microsoft Excel เป็นคำสั่งช่วยในการคำนวณข้อมูลต่างๆ ให้ง่ายขึ้น สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะทำให้เราไม่จำเป็นต้องเขียนสูตรในการทำงาน ตัวอย่างฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น ฟังก์ชั่่น SUM (สำหรับการหาผลรวม) Average (สำหรับการหาค่าเฉลี่ยน) นอกจากนี้ Microsoft Excel ยังได้มีการเตรียมฟังก์ชั่นให้เราเลือกใช้งานได้มากมายหลายร้อยฟังก์ชั่นเลยทีเดียว ดังนั้น เพียงแต่เราเลือกใช้ฟังก์ชั่นให้เหมาะสมกับงาน เพียงเท่านี้ เราก็จะสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นได้อย่างมากมาย

Read more