Samsung Galaxy S8 และ S8 Plus

Samsung Galaxy S8 และ Samsung Galaxy S8 Plus เปิดตัวเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่  29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา  ถือได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงของค่าย Samsung ที่มีการเปิดตัวในปี 2560 นี้ และแน่นอน การเปิดตัวหลังค่ายผลไม้

Read more