Google Forms คืออะไร

แบบฟอร์มออนไลน์ ใครๆ ก็สร้างได้ แบบฟอร์ม หมายถึง เอกสารสำหรับการกรอกข้อมูล แต่จะดีไหม ถ้าจะมีแอปกรอกแบบฟอร์มที่สามารถเก็บไว้เป็นไฟล์ได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลามากรอกใหม่ และถ้าจะให้ดีที่สุด แบบฟอร์มนี้ ต้องสามารถส่งผ่านอีเมลไปยังผู้รับหลายๆ คน หรือกรอกผ่านอินเตอร์เน็ตแบบออนไลน์ได้โดยตรง

Read more