GTM คนทำการตลาดควรรู้

Google Tag Manager คืออะไร Google Tag Manager เรียกย่อๆว่า GTM หมายถึง เครื่องมือในการจัดการโค๊ตบนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเข้าถึงเว็บไซต์ และพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งไม่ได้มีแค่ Google Analytic เพียงอันเดียว

Read more