hashtag คืออะไร

มีใครสนใจเรื่องเดียวกับเราบ้างไหม โซเชียลมีเดีย เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการสื่อสารกับญาติ เพื่อน และแม้แต่การประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ ปัจจุบันถือเป็นสื่อออนไลน์ที่ทรงอิทธิพล มาแรงมาก เพราะสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทั่วโลกได้ในเสี้ยววินาที สิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ใช้สื่อสาร นั้นคือ การโพสข้อความ รูปภาพ หรือแม้แต่วิดีโอ แต่จะทำอย่างไรให้คนที่ต้องการสื่อสารเรื่องเดียวกัน เห็นกันได้ ไม่ยาก ถ้ารู้จัก hashtag

Read more