ทิปการเข้าถึงระบบเครือข่ายที่ซ่อนไว้

วิธีเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่แอบซ่อน วิธีเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย หรือ Wi-Fi คนส่วนมากมักจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ แต่คุณทราบหรือไม่ ระบบเครือข่ายหรือสัญญาณไร้สายที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถซ่อนไม่ให้เห็นชื่อได้ด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ตามบ้าน (Home Network) หรือองค์กรที่ต้องการระบบรักษาความปลอดภัยสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายที่ซ่อนไว้ หรือที่เราเรียกว่า Hidden Network

Read more