เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Bandwidth

เรื่องของ Bandwidth การใช้บริการเว็บโฮตติ้ง เพื่อเก็บเว็บเพจต่างๆ ของเราที่สร้างขึ้น รวมทั้งเก็บข้อมูลอีเมล เราจำเป็นจะต้องเลือกพื้นที่หรือความจุให้เหมาะกับเว็บไซต์ของเรา เช่น ถ้าเราทำเว็บไซต์เกี่ยวกับรูปภาพ ซึ่งต้องใช้พื้นที่ขนาดค่อนข้่างใหญ่ เราก็จะำเป็นต้องเช่าพื้นที่ที่มีความจุค่อนข้างสูง แล้วคำว่า Bandwidth มีความเกี่ยวกับกับพื้นที่หรือการซื้อบริการเว็บโฮตติ้งอย่างไร

Read more

เลือกซื้อเว็บโฮสติ้งอย่างไรให้เหมาะ

พื้นที่สำหรับการฝากเนื้อหาของเว็บ อย่่างที่ได้บอกไปแล้วว่า เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) คือพื้นที่สำหรับการจัดเก็บเว็บเพจ และโดยปกติ ก็จะได้แถมการใช้อีเมลด้วย โดยพื้นที่นั้น สามารถใช้ร่วมกันระหว่างเว็บเพจและอีเมล ดังนั้น การเลือกซื้อพื้นที่ในการจัดเก็บก็ควรเลือกให้อย่างถูกต้อง และมีปริมาณพอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยเกินไป และอาจมีความจำเป็นต้องเผื่อไว้สำหรับอนาคตด้วย เรามาดูวิธีเลือกซื้อบริการเว็บโฮสติ้งว่า มีแนวทางอย่างไร สิ่งสำคัญ การเลือกขนาดพื้นที่ให้พอเหมาะ ไม่มาก ไม่น้อยจนเกินไป

Read more