คอมฯ ของคุณควรอัพเกรดหรือยัง

ควรอัพเกรดคอมพิวเตอร์ตอนไหน เมื่อเราใช้งานคอมพิวเตอร์ไปสักพัก (พักใหญ่ๆ สัก 3-6 เดือน หรืออาจเป็น 1 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ขึ้นกับลักษณะการใช้งาน) สิ่งหนึ่งที่มักพบเห็นและได้ยินบ่อยๆ จากผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ นั่นคือ เครื่องคอมฯ ทำงานช้าลง ก็แหม ของถูกใช้งานบ่อยๆ ก็ย่อมต้องเสื่อมเป็นธรรมดา คำว่า เสื่อม ของผมไม่ได้หมายความว่า อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใช้แล้วความเร็วลดลงน่ะครับ แต่หมายถึง ข้อมูลที่มากขึ้น เต็มหน่วยความจำ หรือมีการติดตั้งโปรแกรมเสริมต่างๆ มากมาย รวมทั้งไวรัสที่อาจตามมาด้วย

Read more