สร้างเว็บ ต้องรู้จักการสร้างตาราง

การสร้างเว็บไซต์ในอดีตที่ผ่านมา หลายๆ คนมีการใช้งานตาราง หรือ Table ช่วยในการกำหนดหน้าจอของเว็บเพจ เพราะสามารถใช้งาน และเรียนรู้ได้ไม่ยาก เพราะเราสามารถแบ่งหน้าเว็บเป็นแบบคอลัมภ์ได้ตามต้องการ เช่น 2 คอลัมภ์ หรือ 3 คอลัมภ์ เป็นต้น ดังนั้น การเรียนรู้การสร้างตาราง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรเรียนรู้เป็นอย่างมาก ถึงแม้วาปัจจุบัน จะมีการใช้คำสั่ง div แทนก็ตามที

Read more