คำสั่งมาตราฐาน HTML 4.01

การเรียนภาษา ก็ต้องอาศัยการท่องศัพท์ การจะเขียนเว็บเพจ ก็ต้องจดจำคำสั่ง และเพื่อให้การสร้างเว็บด้วยภาษา HTML เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น บทความนี้จึงได้รวบรวมคำสั่งของ HTML หรือที่เราเรียกว่า แท็ก (Tag) ?สำหรับวิธีการดูว่าอะไรคือแท็ก ให้ดูที่เครื่องหมาย < (อ่านว่าน้อยกว่า) และ > (อ่านว่ามากกว่า)?เป็นหลัก ตัวอย่างเช่น คำสั่ง ขึ้นบรรทัดใหม่ สามารถใช้แท็ก <br> เป็นต้น

Read more