อีเธอร์เน็ต อยากเก่งเรื่องเน็ตเวิร์คต้องรู้

ระบบเครือข่ายท้องถิ่น ระบบเครือข่ายท้องถิ่น หรือภาษาอังกฤกเรียกว่า Local Area Network (LAN)  มีการนำเทคโนโลยีอีเธอร์เน็ต (Ethernet) มาใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีเธอร์เน็ตใช้โปรโตคอลหรือมาตราฐานในการรับส่งข้อมูลแบบ CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)  อ่านแล้วอ่านทำให้งงไปบ้าง

Read more