รู้จักยัง Hybrid Notebook

นี่อาจเป็นอนาคตของ notebook ก็เป้นได้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน จะมีกระแสพูดถึงอนาคตของ notebook ว่าค่อยๆ หมดความนิยมไป และแท็บเล็ตจะมาแทนที่ แต่ในความเป็นจริง แท็บเล็ตก็ไ่ม่สามารถตอบสนองการทำงานหรือเทียบเท่าโน๊ตบุ๊คได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดโดยเฉพาะคีย์บอรด์ เพราะแท็บเล็ตใช้ คีย์บอร์ดเสมือน ซึ่งถ้าจะให้พิมพ์งานจำนวนมากๆ คงไม่สนุกแน่ ดังนั้น Hybrid Notebook จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา

Read more