iBeacon เทคโนโลยีที่จับต้องได้

จะดีไหมถ้าเราสามารถส่งข้อมูลให้ลูกค้าเพียงแค่เดินผ่าน คุณเคยสังเกตไหม เวลาเราเดินเข้าไปสถานที่จัดงานขนาดใหญ่ จู่ๆ เราก็ได้รับข้อความว่า มีโปรโมชั่นจากร้านค้าภายในงาน ทั้งๆ ที่ เราอาจไม่เคยติดต่อร้านค้านั้นเลย แล้วทำไมถึงส่งข้อความถึงเราได้ เหตุการณ์นี้เป็นเพราะทางร้านค้านั้นๆ มีการติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ หรือ Operator  เพื่อให้ส่งข้อความประชาสัมพันธ์  โดยมีค่าบริการเป็นการตอบแทน

Read more