ความหมายของไอคอนบน Apple Watch

Status icons ตัวบ่งบอกสถานะการทำงาน เพื่อให้สามารถทราบการทำงานของ Apple Watch ว่าขณะนี้มีปัญหาการทำงาน หรืออยู่ในโหมดการกำหนดสถานะของตัว Apple Watch อย่างไร เราสามารถตรวจสอบได้จากสัญลักษณ์หรือ Status icons บนหน้าจอด้านบนสุดของ Apple Watch ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ กับสัญลักษณ์บน iPhone อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้งาน Apple Watch มือใหม่ แนะนำให้ศึกษาและเรียนรู้ และทำความเข้าใจกับ icons แต่ละตัว ว่ามีความหมายอย่างไร จะได้ไม่พลาดการติดต่อ

Read more