เวลาโทรทางไกล นึกถึง IDD

โทรทางไกลต่างประเทศแบบประหยัด ถ้าพูดถึงการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ ปัจจุบัน ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไปมากขึ้น ไม่ต้องพึ่งกับองค์การโทรศัพท์เพียงแห่งเดียว เพราะเราสามารถโทรศัพท์ทางไกลไปต่างประเทศได้ง่ายขึ้น เพียงแค่สามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเตอร์เน็ต จะโทรแบบฟรีหรือแบบเสียเงินก็มีให้เลือก ทั้งนี้ ถ้าต้องการคุณภาพของเสียงสูง ก็อาจจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างเล็กน้อย

Read more