ทำความรู้จักระบบ Wireless แบบละเอียด

ไวเลสแลน (Wireless LAN) Wireless LAN สามารถเขียนแบบย่อได้ คือ WLAN เป็นระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่่ใช้คลื่นวิทยุในการับส่งสัญญาณ และข้อมูล นิยมใช้งานกันมากไม่ว่าจะเป็นสำนักงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือแม้แต่ขนาดใหญ่  และโดยเฉพาะผู้ใช้งานตามบ้านก็มีการนำใช้งานเช่นกัน เหตุผลเป็นเพราะสะดวก ไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก แถมประหยัดค่าใช้จายได้อีก คุณทราบหรือไม่ว่า เจ้าอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน เราเรียกว่า Access Point หรือเรียกย่อๆ มาก AP อ่านมา เอพี ทำความรู้จักมาตราฐานความระบบ Wireless IEEE 802.11a มีความเร็วสูงสุด 54 Mbps ที่ย่านความถี่ 5 GHz IEEE 802.11b มีความเร็วสูงสุด 11 Mbps ที่ย่านความถี่ 2.4 GHz IEEE 802.11g มีความเร็วสูงสุด 54 Mbps ที่ย่านความถี่ 2.4 GHz IEEE 802.11n มีความเร็วสูงสุด  72.2 / 150 Mbps ที่ย่านความถี่ 2.4/5 GHz IEEE 802.11ac มีความเร็วสูงสุด 866 Mbps ที่ย่านความถี่ 5 GHz แต่ละมาตราฐานก็มีข้อจำกัดต่างกัน โดยเฉพาะในเรื่องของการระยะทางในการเชื่อมต่อ เช่น IEEE 802.11b สามารถเชื่อมต่อได้ในระยะทางไม่เกิน 100 เมตร […]

Read more

รู้ลึก รู้จริง เรื่องเทคโนโลยีไร้สาย

Wi-Fi กับ Wireless เทคโนโลยี ชื่อทั้งสองชื่อข้างต้น หลายๆ คน คงรู้จักกันดี แต่ในส่วนของความหมาย หลายๆ คนมักจะถือรวมๆ ว่า เป็นเรื่องเดียวกัน แต่จริงๆ แล้ว Wi-Fi (Wireless Fidelity) หมายถึง มาตราฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย แต่ Wireless หมายถึง ลักษณะการใช้งานแบบไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดๆ เช่น รีโมทคอนโทรล, โทรศัพท์บ้านไร้สาย เป็นต้น

Read more