108 ฟอร์แมตไฟล์ประเภทรูปภาพ

เรียนรู้ไฟล์ประเภทรูปภาพ โลกนี้ไม่มีมีแค่ไฟล์รูปภาพประเภท JPEG น่ะครับ จริงๆ แล้วมีมากมายก่ายกอง เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ไฟล์ BMP, GIF, PNG, TIFF และ PSD เป็นต้น แต่ละไฟล์ก็มีคุณสมบัติต่างกัน แต่การใช้งานไม่ต่างกันมากนัก เพราะส่วนใหญ่ เป็นไฟล์รูปภาพ บทความนี้ จะมาแนะนำไฟล์รูปภาพอื่นๆ  ที่ควรรู้จัก อย่างน้อยเวลาไปพบเจอที่ไหน จะได้เข้าใจ และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกวิธี

Read more