วิธีแทรกภาพใน Microsoft Word

รูปภาพแทนคำอธิบายได้มากมาย สิ่งหนึ่งที่ทำให้เอกสารหรือรายงานของเรามีความน่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้น นั่นคือ การใส่รูปภาพประกอบคำอธิบาย เช่นเถอะครับ คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยชอบอ่่านอะไรที่ยาวๆ โดยปราศจากรูปภาพประกอบ บางครั้งเราอาจไม่สามารถอธิบายอะไรสักอย่างได้อย่างละเอียดชัดเจน แต่การใส่ภาพประกอบคำอธิบายจะช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้น เช่นเดียวกับเว็บไซต์ TechnoinTrend.com ของเราแห่งนี้ ก็จำเป็นจะต้องมีภาพประกอบบ้าง เพื่อให้เพื่อนๆ สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น คุณเห็นด้วยหรือไม่ครับ..

Read more

ตกแต่งพรีเซนเทชั่นให้น่ามองด้วยรูปภาพ

ภาพสื่อความหมายแทนคำได้ล้านคำ การสื่อสารด้วยข้อความอาจต้องใช้ตัวอักษรจำนวนมากเพื่ออธิบายว่า สิ่งนี้คืออะไรและมีความหมายอย่างไร แต่ถ้าเราใช้ภาพในการสื่อสาร อาจใช้ภาพเพียงภาพเดียว แต่สื่อความหมายได้นับแสนนับล้านตัวอักษร ผมมีความเชื่อเช่นนั้น 

Read more