วิธีแทรกตารางบน Microsoft Word

ตารางหรือ Table ส่วนประกอบสำคัญของเอกสาร ตารางประกอบด้วย 2 ส่วนเสมอ นั่นคือ แถว (Row) และ คอลัมภ์ (Column) และจุดตัดของ Row และ Column ก็คือเซลล์ (Cell) นั่นเอง ในเอกสารส่วนใหญ่ จะมีตารางเข้ามาเป็นส่วนประกอบเสมอ ทั้งนี้้การแยกแยะข้อมูลลงในตาราง จะช่วยให้สามารถทำความเข้าใจและอ่านได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ตารางยังสามารถนำไปใช้สำหรับการเปรียบเทียบข้อมูลในของตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป ดังนั้นการพิมพ์ข้อมูลลงเอกสาร Microsoft Word จึงควรศึกษาคำสั่งในการสร้างตารางว่า จะสามารถทำได้ง่ายขนาดไหน บอกใบสักนิดครับ คำสั่งในการสร้างตารางเริ่มต้นด้วยคำสั่ง Insert เช่นเดียวกันกับการแทรกรูปภาพนั่นไงครับ

Read more