วิธีติดตั้ง Printer บน mac

ติดตั้ง Printer บนแมคมีวิธีไหนบ้าง การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ หรือ Printer ในปัจจุบัน สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย LAN หรือแบบไร้สาย Wi-Fi นอกจากนี้การเชื่อมต่อยังสามารถเชื่อมต่อ Printer โดยตรงผ่านสาย USB ได้อีกด้วย หลังจากการเชื่อมต่อ เรามาดูวิธีการติดตั้ง driver ของ Printer ว่า มีวิธีการแตกต่างกันอย่างไรระหว่างการติตดั้งแบบเครือข่าย และแบบเชื่อมต่อโดยตรงผ่านสาย

Read more