วิธีติดตั้ง Windows ทุกเวอร์ชั่น

Setup หรือ Install Windows คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมีระบบปฏิบัติการเป็นพื้นฐาน ซึ่งระบบปฏิบัติการที่เราสามารถติดตั้งได้ นั่นก็คือระบบปฏิบัติการ Windows นั่นเอง (ถ้าเป็น mac ไม่จำเป็น เพราะจะมีการติดตั้งมาให้แล้วเสร็จก่อนออกจากโรงงาน) ดังนั้น เราควรจะเรียนรู้การติดตั้ง Windows ไว้บ้าง ทั้งนี้ เมื่อถึงคราวจำเป็น เราจะได้สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

Read more