เทคโนโลยีน่ารู้ Intel Matrix Storage

เทคโนโลยีป้องกันข้อมูลมีอะไรบ้าง ถ้าพูดถึงการทำระบบสำรองข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ระดับ Server หรือ Workstation หลายๆ คน โดยเฉพาะคนไอที คงรู้จักกันดีกับเทคโนโลยี RAID ซึ่งมีหลายกหลายวิธีในการป้องกันข้อมูลกรณีเกิดมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็น RAID 0 (ที่เพิ่มความเร็วในการจัดเก็บข้อมูล และได้พื้นที่เต็ม) RAID 1 ที่ใช้ดิสก์ 2 ลูกต่อกันเพื่อสำรองข้อมูลซึ่งกันและกัน ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน นั่นคือ RAID 10 ที่ใช้เทคโนโลยี RAID 0 และ 1 มาผสมผสานข้อดีของกันและกัน

Read more