ส่งเทียบเชิญ ด้วย Microsoft Outlook

นัดประชุมอย่างไรให้มั่นใจว่าจะมีคนเข้า สำหรับองค์กรธุรกิจทั่วไปแล้ว กิจกรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆ ก็คือ การประชุม ซึ่งแน่นอน การประชุมจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป แต่ถ้ามีผู้ร่วมประชุมจำนวนมาก เช่น 5-10 คน เราจะทราบได้อย่างไรว่า คนเหล่านั้น สะดวกหรือไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุม  การใช้โทรศัพท์เป็นการยืนยัน ก็น่าจะเป็นวิธีที่ดี แต่พอถึงเวลา คนเหล่านั้น อาจลืม เพราะไม่ได้มีการจดหรือมีการเตือน ปัญหานี้ แก้ไขได้ง่ายๆ ด้วย Microsoft Outlook ใครไม่ทราบวิธีอ่านด่วน

Read more