หมายเลข IP Address ของคุณคือ

ทำความรู้จัก IP Address IP Address ย่อมาจาก Internet Protocol Address  หมายถึง หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อออนไลน์ นั่นเอง  แต่ละอุปกรณ์ก็จะมีหมายเลขไอพีแตกต่างกันออกไป ไม่ซ้ำกัน อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของ IP Address มีไว้เพื่อระบุตัวหนึ่งของบุคคลนั้นๆ ว่ามาจากเมืองไทย ประเทศไหน อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็น IP ในองค์กรจะเป็นหมายเลขกลุ่มหนึ่ง (เช่น IP 192.168.0.2 เป็นต้น) แต่ถ้าเราเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  เราก็จะได้ IP Address อีกกลุ่มหนึ่ง ที่เรามักเรียกว่า Public IP หรือ WAN IP

Read more

DHCP คืออะไร

ทำความรู้จัก DHCP DHCP ย่อมาจาก “Dynamic Host Configuration Protocol” เป็นมาตราฐานการสื่อสารในระบบเครือข่ายอย่างหนึ่ง ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมถึงการใช้งานตามบ้านก็มีให้เห็นผ่านทางอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต DHCP จะทำหน้าที่ในการแจก IP Address  เพื่อให้คอมฯ และอุปกรณ์ต่างๆ สามารถทำงานเข้ากันได้อย่างไม่มีปัญหา   

Read more

แนะนำ Remote Desktop Connection

เชื่อมคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันผ่าน Remote program ปัจจุบัน การใช้งานอาจไม่ได้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว หลายๆ คนจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อคอมฯ เข้าไปยังคอมฯ เครื่องอื่นๆ เพื่อการเอาข้อมูล หรือโดยเฉพาะการ support เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคอมฯ อีกเครื่องๆ หนึ่ง โดยอาศัยโปรแกรมช่วยในการเชื่อมต่อเข้าหากัน โดยเฉพาะกับโปรแกรมฟรี ที่มาพร้อมกับ Windows นั่นคือโปรแกรม Remote Desktop Connection  สำหรับการเชื่อมต่อคอมฯ เข้าด้วยกัน มักเรียกสั้นๆ ว่า Remote

Read more

IP Address เกี่ยวข้องอะไรกับอินเตอร์เน็ต

IP Address คืออะไร IP Address ย่อมาจาก Internet Protocol Address ถ้าแปลเป็นภาษาไทยหมายถึง ที่อยู่คอมพิวเตอร์ของเราที่กำลังเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ นั่นหมายความว่า ถ้ามีคอมพิวเตอร์ 100 ล้านเครื่องกำลังต่ออินเตอร์เน็ต แต่ละเครื่องก็จะมี IP Address ที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง IP Address 27.254.16.2 เป็น IP Address ที่ได้รับจากบริษัท CS Loxinfo เป็นต้น

Read more

ชื่อเว็บหรือ Domain Name คืออะไร

ชื่อเว็บนั้น สำคัญไฉน การจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแบบสมบูรณ์ สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การมีชื่อเว็บ หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า โดเมนเนม (Domain Name) ตัวอย่างชื่อเว็บของเราก็คือ ThailandSEO.com ซึ่ง โดเมนเนม (Domain name) หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงจากที่ต่างๆ ทั่วโลกได้ และมีองค์กรที่บริหารจัดการอยู่ 

Read more