Apple ID สำคัญไฉน

บัญชี Apple ID มีไว้สำหรับใช้ทำอะไร ผู้ใช้งานแมคคอมพิวเตอร์ทุกคนโปรทราบ  เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการใช้ mac มากที่สุด ขอแนะนำให้ทุกท่านสมัครเพื่อเปิดบัญชี Apple ID ทั้งนี้ จะได้รับประโยชน์ต่างๆ หลากหลายในการใช้งานอุปกรณ์ของค่าย Apple ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของ mac เท่านั้น และโดยเฉพาะ iPhone ซึ่งทุกๆคนที่ใช้ก็ทราบกันดีว่า จำเป็นอย่างยิ่ง บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการสมัคร Apple ID แบบไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ซึ่งเชื่อว่าทุกๆ คนก็ต้องถูกใจ

Read more