ปรับแต่งภาพให้สวยด้วย Kelvin

ที่มาที่ไปของ Kelvin Kelvin อ่านว่า เคลวิน เป็นหน่วยที่ใช้วัดอุณหภูมิหนึ่ง โดยเป็นการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความเร็วของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบนิวเครียส เชื่อว่าหลายๆ คนอ่านแล้วก็ยังคงงง ไม่รู้จะมาอธิบายกันทำไม แต่ขอบอกสำหรับช่างภาพมืออาชีพ เขารู้จักเจ้า เคลวิน นี้ดีครับ แต่เอ! แล้วเจ้า เคลวินนี้ เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพอย่างไร สำหรับ คำอธิบายง่ายๆ ของ Kelvin คือ อุณหภูมิสี นั่นเอง หน่วย เคลวินนี้ คิดค้นโดย Lord Kelvin ผลของการตั้งค่า Kelvin Kelvin (ตัวย่อของ Kelvin คือ ตัวอักษร K ตัวเดียว) เป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการปรับค่า White Balance ซึ่งการปรับค่า Kelvin ที่แตกต่างกัน ก็จะได้ผลลัพธ์ของสีของภาพแตกต่างกันออกไปด้วย เช่น ค่าเคลวินต่ำๆ ภาพที่ได้ก็จะอมส้ม หรือแดง (1,000 – 2,500) ค่าเคลวินสูงๆ ภาพที่ได้ก็จะอมฟ้า (10,000) Preset White Balance หมายถึงอะไร การตั้งค่า White Balance แบบสำเร็จรูป (มาจากโรงงานผลิตกล้อง) โดยที่เราไม่จำเป็นต้องตั้งค่าแบบ manual โดยปกติกล้องทั่วไปก็จะมีความสามารถนี้ สำหรับรายละเอียดของค่า present White Balance มีดังนี้ รูปภาพอาทิตย์ หมายถึง ใช้สำหรับในกรณีถ่ายรูปกลางแจ้ง รูปเมฆ หมายถึง ใช้สำหรับการถ่ายภาพในลักษณะของอากาศครึ้มๆ ฝนใกล้ตก […]

Read more