Slide Layout คำสั่งที่น่าสนใจของพาวเวอร์พอยท์

ทำความรู้จัก Slide Layout อีกหนึ่งความสะดวกในการใส่ข้อมูลลงใน Slide ของเรา อย่างที่ทราบกันว่า ใน Slide บนไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ เราสามารถใส่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือแม้กระทั่งวีดีโอ นอกจากนี้ยังมี Shapes (รูปต่างสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม ฯลฯ) SmartArt (รูปภาพสำเร็จรูป หรือจำนวน Flow Chart) 

Read more