Digital LED Printer คมชัดกว่า Laser

อีกขั้นของการพัฒนาเรื่องการพิมพ์ ถ้าพูดถึงการเพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ คนส่วนใหญ่ก็ยอมรับในความคมชัดของภาพ และก็คิดกันไปว่า คงไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่จะมาคมชัดกว่าการพิมพ์ด้วยระบบเลเซอร์ไปกว่านี้แล้ว ในเมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาไม่หยุดยั้ง ดังนั้น จึงเกิดเทคโนโลยีการพิมพ์ใหม่ที่เรียกว่า Digital LED Printer ถึงแม้ว่าจะมีหลักการทำงานคล้ายกับ Laser Printer แต่มีจุดเด่นหลายๆ อย่างที่ดีกว่า

Read more