ทำความรู้จักระบบวัดแสดงของกล้อง

ระบบวัดแสงของกล้องดิจิตอล ปัญหาอย่างหนึ่งของการถ่ายภาพ ก็คือ แสง ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกว่า ภาพที่ได้จะคมชัด สว่าง หรือ มืดเกินไป ดังนั้น กล้องดิจิตอลทุกตัว จะมีคุณสมบัติในการจัดการเกี่ยวกับแสง แต่ผลที่ได้อาจได้ภาพที่ไม่ตรงกับความต้องการของเราสักเท่าไหร่ แต่โดยปกติเราสามารถจะจัดการกับแสง หรือตั้งค่าการรับแสงมากหรือน้อยได้ตามความต้องการ ซึ่งเราจะเป็นจะต้องศึกษา และเรียนรู้คุณสมบัตินี้จากกล้องของเราก่อนว่า ปรับแต่งอะไรได้มากน้อยแค่ไหน

Read more