ขอแผนที่ไปบ้านด้วย LINE

LINE Social media ยอดฮิต LINE ถือได้ว่าเป็นแอพฯ บนสมาร์ทโฟนที่นิยมใช้กันมากในประเทศไทย ใช้สำหรับการสื่อสารได้ทั้งข้อความ เสียง วีดีโอ และที่สำคัญคือ Sticker ที่ใช้สำหรับส่งบอกความรู้สึก ณ ขณะนั้นว่า นิดหรือคิดอย่างไร บทความนี้ไม่ได้มาแนะนำว่าจะใช้ LINE อย่างไร แต่จะมาใช้ แอพฯ LINE ในการบอกสถานที่ที่ผมเห็นว่า มีประโยชน์มาก นั่นคือ ความสามารถ Share location

Read more