Fusion Drive คืออะไร

ฮาร์ดดิสก์ หน่วยความจำสำคัญ ถ้าพูดถึงอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ทุกคนคงรู้จักกันดีว่า คือ ฮาร์ดดิสก์  แต่ถ้าพูดถึงอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลได้รวดเร็วมากในปัจจุบัน บางคนอาจรู้จัก SSD  (Solid State Drive) แต่ถ้าพูดถึง Fusion Drive คนส่วนใหญ่อาจไม่รู้จักเลย วันนี้จะมาแนะนำให้เพื่อนๆ ได้รู้จักกัน

Read more