เรียนรู้ฮาร์ดแวร์ของแมคกันสักนิด

ทำความรู้จักโลกของแมคในส่วนฮาร์ดแวร์ แมคอินทอช (Macintosh) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS  ซึ่งปัจจุบันพัฒนามาถึงเวอร์ชั่น  Mac OS X (10.9) ที่มีชื่อว่า Mac OS X Mavericks  คนส่วนใหญ่มักเรียก แมคอินทอช สั้นๆ ว่า แมค (mac)  จุดพิเศษอย่างหนึ่งของคอมพิวเตอร์แมค ก็คือ มีการควบคุมคุณภาพ โดยระบบปฏิบัติการ Mac OS X นี้จะไม่มีติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ทั่วไปหรือแบรนด์อื่นๆ  จะมีเฉพาะของ Apple เท่านั้น ดังนั้น คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของแมค จึงสามารถควบคุมคุณภาพได้ 100%  

Read more