อัพเดทเครื่องแมค ปลายปี 2015

มาอัพเดทเทคโนโลยี mac กันไหม ถ้าพูดถึงคอมพิวเตอร์แล้ว เราสามารถแบ่งคอมพิวเตอร์ได้ 2 กลุ่ม คือ คอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows อีกกลุ่มคือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติก mac OS หรือเราอาจเรียกว่า mac computer จะสะดวกกว่า ปัจจุบัน mac

Read more