เลือกแมคหรือวินโดวส์ดีกว่ากัน

ทำไมต้องใช้แมคคอมพิวเตอร์ แต่ก่อนการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ จะเน้นใช้คอมพิวเตอร์ที่รันระบบปฏิบัติการ Windows เหตุผลสำคัญคือ เรื่องของ ราคา แต่ปัจจุบัน ราคาไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญอีกต่อไปแล้ว เป็นเพราะมีราคาใกล้เคียงกันมาก  และถ้าคุณกำลังติดสินใจจะซื้อคอมพิวเตอร์ตัวแรก หรือกำลังต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ตัวใหม่เพิ่ม แต่ไม่แน่ใจว่า จะใช้แมคดีหรือไม่  ก่อนการติดสินใจ ลองมาดูรายละเอียดเปรียบเทียบ ระหว่างคอมพิวเตอร์แมคอินทอช (Macintosh) กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows กันก่อน

Read more