อัพเดทเครื่องแมค ปลายปี 2015

มาอัพเดทเทคโนโลยี mac กันไหม ถ้าพูดถึงคอมพิวเตอร์แล้ว เราสามารถแบ่งคอมพิวเตอร์ได้ 2 กลุ่ม คือ คอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows อีกกลุ่มคือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติก mac OS หรือเราอาจเรียกว่า mac computer จะสะดวกกว่า ปัจจุบัน mac ถือได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์พรีเมี่ยม ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ซื้อมาแทบไม่จำเป็นต้องอัพเกรดในภายหลัง ใช้ได้นาน แถมปัญหาในเรื่องของการใช้โปรแกรมค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ Windows อาจเป็นเพราะ mac ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์หลักๆ เป็นของบริษัทเดียวกัน

Read more