รวมมิตรคำสั่งพื้นฐานอีเมล สำหรับผู้ใช้ Office 365

บริการ Office 365 อีกหนึ่งบริการออนไลน์จาก Microsoft ที่องค์กร ไม่ว่าระดับกลางหรือระดับใหญ่เลือกซื้อและใช้บริการ เนื่องจากสามารถลดต้นทุนในเรื่องของคอมพิวเตอร์เซอร์เวอร์ ซอรฟ์แวร์บริหารจัดการอีเมล (Microsoft Exchange) แถมยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนไอที มาบริหารจัดการโดยเฉพาะได้อีก อีกหนึ่งทางเลือกขององค์กรที่ไม่ต้องการลงทุน เพียงแค่จ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน หรือรายปี

Read more