ตั้งเวลาในการส่งเมล Microsoft Outlook

ทำการตลาดในครัวเรือน ส่งเมลเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าบน MS Outlook สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการส่งเมลจำนวนมากๆ เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารอัพเดท หรือที่เรามักเรียกว่า E-Newsletter เชื่อว่าหลายๆ คนอาจมีเทคนิดและวิธีการที่ต่างกัน บางคนอาจใช้โปรแกรมพิเศษในการช่วยส่ง หรือใช้บริการออนไลน์ในการส่งเมล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามบางคนก็อาจเคยส่งโดยใช้โปรแกรมยอดฮิตอย่าง Microsoft Outlook ก็เป็นได้ บทความนี้จะมาแนะนำการส่งเมลผ่าน Microsoft Outlook แต่สามารถตั้งเวลาในการส่งได้

Read more