ทิป การติดตั้งและแก้ปัญหาการรับโทรศัพท์ด้วย mac

iPhone กับ Mac เชื่่อมต่อเป็นหนึ่งเดียว การรับโทรศัพท์หรือโทรออกผ่าน mac โดยการเชื่อมต่อกับ iPhone อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่หลายๆ คนอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อ ซึ่งตอนนี้ซื้อ mac มาใหม่ก็เชื่อมต่อได้ และพอใช้ไปได้สักพัก กับไม่สามารถเชื่อมต่อ และรับโทรศัพท์บน mac ปัญหาเหล่านี้ ถือเป็นเรื่องปกติของการใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างคอมพิวเตอร์ที่อาจมีปัญหาบ้าง เนื่องมาจากการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ mac รวน

Read more